ROK 2023

Witamy bardzo serdecznie w Nowym Roku. Intensywnie pracujemy nad pozyskaniem funduszy na działania w 2023 roku pisząc wnioski do ogłoszonych konkursów. Od kilku lat powielamy zadania, ponieważ odpowiadamy na potrzeby naszych członków. Przez cały czas – nieprzerwanie – chorych odwiedza fizjoterapeutka pani Kasia i masażystka pani Aldona. Tak będzie przez cały rok, ponieważ jest to niezbędna potrzeba wszystkich chorych i opiekunów. Ubiegłoroczne warsztaty psychologiczne dla opiekunów zaowocowały powstaniem grupy wzajemnego wsparcia. Jest to oddolna inicjatywa Czytaj dalej…

Projekty 2022

W 2022 roku realizujemy następujące projekty skierowane do chorych, opiekunów i innych potrzebujących: 1.  Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu osób z chorobą Parkinsona. Dzięki niej, pomimo wielu dolegliwości i ograniczeń, z którymi zmagają się pacjenci, mogą oni dłużej cieszyć się życiem.Fizjoterapia ma na celu przede wszystkim spowolnienie przebiegu choroby, zmniejszanie objawów i przedłużanie czasu samodzielności, sprawności i aktywności chorego. Leczenie usprawniające powinno opierać się głównie Czytaj dalej…

„Znokautuj stres” 2019

Od 2012 roku pracujemy na rzecz chorych na chorobę Parkinsona. Jednak niektóre zadania kierujemy do wszystkich potrzebujących określonego wsparcia. W obecnych czasach stres jest nieodłącznym towarzyszem naszej codzienności. Na dłuższą metę nie da się go uniknąć. Doświadczany permanentnie lub często może przyczyniać się do powstawania wielu chorób i  dolegliwości. Dlatego najlepszym wyjściem jest mieć nad nim kontrolę i umieć zaradzić jego skutkom. Zadanie pn. „Znokautuj stres” które realizowaliśmy w 2019 roku  miało na celu przyczynić się do wprowadzenia równowagi w naszym życiu:). Czytaj dalej…

Organizacja rehabilitacji 2018

Oprócz leczenia farmakologicznego, dla naszych członków Stowarzyszenia koniecznym i niezbędnym elementem leczenia jest terapia ruchowa, która systematycznie prowadzona skutecznie spowalnia przebieg choroby, zmniejsza objawy oraz przedłuża czas, kiedy człowiek jest sprawny, samodzielny i aktywny w różnych sferach życia.Specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej wymagają też opiekunowie, którzy z racji wieku i sprawowanej opieki nad tracącymi samodzielność członkami rodziny mają kłopoty z chorobami kręgosłupa, oraz inni członkowie potrzebujący takiej pomocy z powodu zaawansowanego wieku lub chorób. Obecny system opieki Czytaj dalej…

Organizacja rehabilitacji 2017

Dzięki dofinansowaniu zadania pn. „Organizacja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej” przez Burmistrza Giżycka, członkowie naszego Stowarzyszenia kontynuują systematyczną rehabilitację. Jest ona niezbędnym elementem leczenia w chorobie Parkinsona. Chorzy zauważają poprawę swojej sprawności. Pani Łucja znowu wychodzi na spacery:) Zadanie pn. Organizcja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej” dofinansowane jest przez Gminę Miejską Giżycko  „Mocna głowa sił mi doda II” 2017 Projekt pn. „Mocna głowa sił mi doda II ” ma za zadanie wsparcie zdrowia Czytaj dalej…

Mocna głowa sił mi doda” 2016

Mocna głowa sił mi doda” 2016 Projekt pn. „Mocna głowa sił mi doda” ma za zadanie wsparcie zdrowia psychicznego chorych członków Stowarzyszenia, ich opiekunów i członków rodzin poprzez: I. Cykliczne warsztaty terapeutyczne tańcem i ruchem – 5 jedno-godzinnych spotkań w okresie od 10.03.2016r do 31.12.2016r. Spotkania poprowadzi p. Katarzyna Kowal-Łepkowska. II. Jednodniowy wyjazd rekreacyjno-turystyczny z udziałem przewodnika do Gołdapii. Gołdap jest jedynym uzdrowiskiem w Polsce północno-wschodniej posiadającą pijalnie wód mineralnych i tężnie solankowe, kolej linowo-krzesełkową Czytaj dalej…

  Terapia logopedyczna dla chorych 2015

Choroba Parkinsona polega na niedoborze substancji w mózgu, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji między komórkami nerwowymi i stanowi przyczynę choroby obejmującą cały organizm. Z czasem pojawiają się również zaburzenia mowy, żucia i połykania, krztuszenie się pokarmem. Postęp choroby powoduje, że mowa staje się bełkotliwa. Brak jakiejkolwiek terapii może spowodować, że zrozumienie chorego będzie zupełnie niemożliwe. Komunikacja z innymi jest bardzo ważna nie tylko jako ćwiczenie mowy. Dzięki niej chory może wyrażać swoje potrzeby i Czytaj dalej…

„Nie dam się zjeść stresowi” warsztaty 2015

„Nie dam się zjeść stresowi” warsztaty 2015 Stowarzyszenie „Tulipany” rozpoczyna realizację zadania pn. „Nie dam się zjeść stresowi”. Codziennie stajemy wobec sytuacji czy zadań  mogących powodować  stres. Na dłuższą metę nie da się go uniknąć. Doświadczany permanentnie lub często może przyczyniać się do powstawania wielu chorób i  dolegliwości. Dlatego najlepszym wyjściem jest mieć nad nim kontrolę i umieć zaradzić jego skutkom. Proponujemy cykl profilaktycznych spotkań warsztatowych ze specjalistami:  psychologiem, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą i trenerem nordic walking. Spotkania mają na celu zaprezentowanie różnych Czytaj dalej…

„Pomóż sobie sam!” warsztat wsparcia psychologicznego 2014

 Warsztaty wsparcia psychologicznego dla chorych i ich opiekunów będą odbywały się cyklicznie raz na dwa miesiące w okresie od maja do grudnia 2014 roku.  Zakładanym celem jest wyposażenie chorych i ich opiekunów w umiejętność radzenia sobie ze stresem i innymi skutkami spowodowanymi chorobą Parkinsona i długotrwałym sprawowaniem opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Umiejętności te zdecydowanie wpłyną na poprawę jakości życia całej rodziny. Warsztaty poprowadzi psychoterapeuta pani Magdalena Kulmaczewska. Projekt jest współfinansowany przez: 1. Samorząd Województwa Czytaj dalej…