Od lutego 2023 roku realizujemy następujące projekty:

1. Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej.

Organizowanie rehabilitacji ruchowej i logopedycznej w domu chorego to nasze priorytetowe zadanie.

Finansujemy je częściowo z NFZ, ze środków własnych oraz z dotacji Gminy Miejskiej Giżycko.

Zadanie pn. „Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej 2023”.jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 18.000,00 zgodnie z umową nr 2/I/2023.

2. Zatrudnienie opiekuna/asystenta.

W ubiegłym roku po raz pierwszy realizowaliśmy program wsparcia i pomocy chorym i opiekunom w zwyczajnych czynnościach dnia codziennego np. pomoc w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w pracach domowych itp. Jak mówią chorzy i opiekunowie taka pomoc jest bardzo potrzebna. Dlatego w obecnym rok również proponujemy ją naszym członkom.

Zadanie pn „Opiekun potrzebny od zaraz” współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 10 200zł, zgodnie z umową nr 2/II/2023.

3. Spotkania z tańcem i ruchem.

.Jednym ze sposobów wzmaciających kondycję fizyczną i psychiczną jest taniec, podczas którego, oprócz endorfin wydzielają się też serotonina (odpowiadająca za poczucie zadowolenia),dopamina (podnosząca chęć do działania) i oksytocyna. Muzyka relaksuje, łagodzi, uspokaja, rozluźnia.Badania pokazują, że taniec to doskonały sposób na przeciwdziałanie depresji.Wszelka aktywność uprawiana w grupie wpływa na budowanie pozytywnych relacji społecznych,co wzmacna efekt terapeutyczny spotkań.

Jednym z celów Stowarzyszenia „Tulipany” jest udzielanie pomocy,tworzenie warunków dla wydłużenia okresu aktywności fizycznej i psychicznej,w tym przeciwdziałaniu depresji i izolacji członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

Osoby z chorobą Parkinsona z powodu specyfiki choroby pozbawione są możliwości uprawiania sportów i czynnej aktywności,dlatego poszukujemy takich form aktywności, które uwzględniają te ograniczenia,jednocześnie aktywizują społecznie i wymuszają aktywność fizyczną tych osób. Do części działań zapraszamy również odbiorców spoza Stowarzyszenia i z różnych grup wiekowych.Inicjujemy w ten sposób integrację z mieszkańcami naszego miasta, powiatu i międzypokoleniową. Spotkania są realizowane w ramach zadań:

„Relaks z tańcem. Przeciwdziałanie depresji i izolacji społecznej współfinansowane przez Powiat Giżycki zgodnie z umową nr 4/2023

„Tulipany proszą do tańca” współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 500zł, zgodnie z umową nr 3/IV/2023.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Wszystkie reakcje:

6Ty i 5 innych użytkowników

Kategorie: Aktualności