Projekty w 2024 roku

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Giżycko i Powiatowi Giżyckiemu możemy kontynuować najpotrzebniejszą pomoc dla członków naszego stowarzyszenia. Są to rehabilitacja ruchowa i logopedyczna, pomoc dla chorych samotnie mieszkających lub odciążenie opiekuna w wykonywaniu czynności dnia codziennego, dla wszystkich czas relaksu, podczas spotkań z tańcem i ruchem. Zadania te realizujemy w ramach projektów: 1.”Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej 2024” – projekt współfinansowany przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 18 00,00 Czytaj dalej…

Podsumowanie 2023 roku

Z radością pragniemy podzielić się z Wami rezultatami oraz refleksjami zakończonych projektów, które realizowaliśmy w minionym roku. Odpowiadamy na potrzeby naszych członków a są one bardzo zróżnicowane: chorzy potrzebują systematycznych ćwiczeń i masaży, niektórzy również terapii logopedycznej lub konsultacji z psychologiem, samotnie mieszkający pomocy w czynnościach dnia codziennego. Opiekunowie opieki wytchnieniowej. Wszystkim służą spotkania integracyjne, relaksacyjne spotkania z tańcem i ruchem. Wszystkie te potrzeby staramy się zaspokajać poprzez realizację projektów, w 2023 roku były to: Czytaj dalej…

Projekty 2023 cd

1 września 2023r. rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Program wsparcia członków stowarzyszenia i ich opiekunów” dofinansowanego z funduszy PFRON. Środki z dotacji pozwalają nam na zatrudnienie przez 4 miesiące fizjoterapeutkę, masażystkę, logopedę i psychologa. Bardzo się cieszymy, że możemy pomóc giżyckim Tulipanom, oraz przyjaciołom z Dobrego Miasta, którzy pomimo odległość są członkami naszego stowarzyszenia. Zadanie jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie umowy nr ROPS-V.614.4.16.2023 z Czytaj dalej…

„Przymierz Babcię”

Społeczeństwa europejskie dotyka kryzys demograficzny. Również w naszym mieście odsetek osób 60+ rośnie coraz szybciej. Ponieważ pracujemy na rzecz osób chorych i starszych, szczególną uwagę zwracamy na ich potrzeby. Jedną z nich jest potrzeba zrozumienia. Z tą myślą realizujemy warsztat zrozumienia i empati starszych pn. „Przymierz babcię” . Wykorzystujemy do tego celu kombinezon geriatryczny, składający się z wielu elementów i symulujący dolegliwości na które cierpią seniorzy. Uczestnicy na własnej skórze odczuwają różnorodne ograniczenia sprawności człowieka Czytaj dalej…

Projekty 2023

Od lutego 2023 roku realizujemy następujące projekty: 1. Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej. Organizowanie rehabilitacji ruchowej i logopedycznej w domu chorego to nasze priorytetowe zadanie. Finansujemy je częściowo z NFZ, ze środków własnych oraz z dotacji Gminy Miejskiej Giżycko. Zadanie pn. „Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej 2023”.jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 18.000,00 zgodnie z umową nr 2/I/2023. 2. Zatrudnienie opiekuna/asystenta. W ubiegłym roku po raz pierwszy realizowaliśmy program Czytaj dalej…