STOWARZYSZENIE „TULIPANY” REALIZUJE PROGRAM
„ŚWIADOMY I SPRAWNY OPIEKUN TO ZADBANY PODOPIECZNY”
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ „RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT”

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie zostało jednym z pięciu laureatów I Konkursu Grantowego pt. Damy Radę – jak opiekować się osobą chorą w domu, ogłoszonego przez Fundację „Razem zmieniamy świat” (damy-rade.info/konkurs/). Fundacja ta została powołana przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Nasz projekt pt. „Świadomy i sprawny opiekun to zadbany podopieczny” został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości tj. 10 148,50 zł.
Celem konkursu było wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów nieformalnych, w tym rodzin osób niesamodzielnych przebywających w domu z powodu przewlekłej choroby lub wieku. Skutkiem udzielonego opiekunom wsparcia powinno być podniesienie jakości życia osób przebywających w domu.
Projekt „Świadomy i sprawny opiekun to zadbany podopieczny” skierowany jest do grupy 16 opiekunów i będzie trwać od 16.02.2013r do 30.06.2013r. 50 godzinny program obejmuje wykłady teoretyczne z lekarzem neurologiem, zagadnienia uprawnień i przysługujących świadczeń dla chorych i opiekunów, warsztaty z opieki i pielęgnacji osoby leżącej, podstaw rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy, wsparcia psychologicznego, zajęcia integracyjne w formie warsztatów terapii zajęciowej, marszu z kijami i wyjazdu do teatru lub na koncert. Wszystkie zajęcia są nieodpłatne i zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Zapraszamy – zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 794-3010-66.

Kategorie: Projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *