Oprócz leczenia farmakologicznego jednym z najważniejszych elementów walki z chorobą Parkinsona jest rehabilitacja,  która wykonywana systematycznie zapewnia zachowanie jak najdłużej sprawności. Ćwiczenia mają ogromny wpływ nie tylko na układ mięśniowo-kostny, ale przywracają wiarę w siebie i własną wartość, ułatwiają pokonywanie psychicznej i fizycznej niemocy i tym samym przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej wymagają też opiekunowie, którzy z racji wieku i sprawowanej opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny mają kłopoty z chorobami kręgosłupa.

Urząd Miasta w Giżycku wspomaga nasze projekty dotyczące zatrudniania fizjoterapeuty, co pozwala nam organizować rehabilitacje w domu chorego.

Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Miejską Giżycko.

Kategorie: Projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *