Warsztaty wsparcia psychologicznego dla chorych i ich opiekunów będą odbywały się cyklicznie raz na dwa miesiące w okresie od maja do grudnia 2014 roku.  Zakładanym celem jest wyposażenie chorych i ich opiekunów w umiejętność radzenia sobie ze stresem i innymi skutkami spowodowanymi chorobą Parkinsona i długotrwałym sprawowaniem opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Umiejętności te zdecydowanie wpłyną na poprawę jakości życia całej rodziny. Warsztaty poprowadzi psychoterapeuta pani Magdalena Kulmaczewska.

Projekt jest współfinansowany przez:

1. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 logo Warmii i Mazur

 warmia_mazury logo

2. Urząd Miejski w Giżycku

3. Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”

Kategorie: Projekty