Oprócz leczenia farmakologicznego, dla naszych członków Stowarzyszenia koniecznym i niezbędnym elementem leczenia jest terapia ruchowa, która systematycznie prowadzona skutecznie spowalnia przebieg choroby, zmniejsza objawy oraz przedłuża czas, kiedy człowiek jest sprawny, samodzielny i aktywny w różnych sferach życia.
Specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej wymagają też opiekunowie, którzy z racji wieku i sprawowanej opieki nad tracącymi samodzielność członkami rodziny mają kłopoty z chorobami kręgosłupa, oraz inni członkowie potrzebujący takiej pomocy z powodu zaawansowanego wieku lub chorób. Obecny system opieki zdrowotnej w Polsce proponuje bardzo utrudniony dostęp do terapii ruchowej i nie gwarantuje jej systematyczności.

Dzięki dofinansowaniu zadania pn. „Organizacja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej” przez Gminę Miejską Giżycko, członkowie naszego Stowarzyszenia kontynuują systematyczną rehabilitację.

Zadanie pn. „Organizacja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej jest dofinansowana przez Gminę Miejską Giżycko”

Kategorie: Projekty