Dzięki dofinansowaniu zadania pn. „Organizacja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej” przez Burmistrza Giżycka, członkowie naszego Stowarzyszenia kontynuują systematyczną rehabilitację. Jest ona niezbędnym elementem leczenia w chorobie Parkinsona. Chorzy zauważają poprawę swojej sprawności. Pani Łucja znowu wychodzi na spacery:)

Zadanie pn. Organizcja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej” dofinansowane jest przez Gminę Miejską Giżycko
 

„Mocna głowa sił mi doda II” 2017

Projekt pn. „Mocna głowa sił mi doda II ” ma za zadanie wsparcie zdrowia psychicznego chorych członków Stowarzyszenia, opiekunów, członków ich rodzin i innych zainteresowanych poprzez:

I. Cykliczne warsztaty terapeutyczne tańcem i ruchem – 5 jedno-godzinnych spotkań w okresie od 6.05.2017r do 31.12.2017r. Spotkania poprowadzi p. Agata Babkiewicz

II. Jednorazowy udział w wybranym koncercie muzycznym.

Jest to kontynuacja zadania, które realizowaliśmy w 2016 roku. Wszyscy uczestnicy wyrażali chęć aby spotkania były kontynuowane.

Projekt został współfinansowany przez Powiat Giżycki i Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kategorie: Projekty