Mocna głowa sił mi doda” 2016

Projekt pn. „Mocna głowa sił mi doda” ma za zadanie wsparcie zdrowia psychicznego chorych członków Stowarzyszenia, ich opiekunów i członków rodzin poprzez:

I. Cykliczne warsztaty terapeutyczne tańcem i ruchem – 5 jedno-godzinnych spotkań w okresie od 10.03.2016r do 31.12.2016r. Spotkania poprowadzi p. Katarzyna Kowal-Łepkowska.

II. Jednodniowy wyjazd rekreacyjno-turystyczny z udziałem przewodnika do Gołdapii.

Gołdap jest jedynym uzdrowiskiem w Polsce północno-wschodniej posiadającą pijalnie wód mineralnych i tężnie solankowe, kolej linowo-krzesełkową i trasy narciarskie. Dzięki niepowtarzalnym walorom klimatycznym ,czystym powietrzem i zasobom borowinowym jest idealnym miejscem do wypoczynku, rekreacji i regeneracji sił psychicznych i fizycznych niezależnie od pory roku, dla ludzi w różnym wieku i różnej sprawności ruchowej.

Celem zadania jest :

1.Promocja, edukacja i profilaktyka zdrowia psychicznego

2. Poprawa i podtrzymanie zdrowia psychicznego uczestników i członków ich rodzin w dobrej
    kondycji.

3. Poprawa i przedłużenie aktywności fizycznej uczestników.

4. Wsparcie aktywności społecznej uczestników i  jej przedłużenie.

5. Poprawa jakości codziennego życia uczestników i członków ich rodzin.

Zadanie pn. „Mocna głowa sił mi doda” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego oraz ze środków  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 logo Warmii i Mazur

 warmia_mazury logo

Kategorie: Projekty